Politika privatnosti

PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU PODATAKA

Tel: (+385) (0)32 336 983, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

SVRHA I OPSEG POLITIKE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Ovom politikom PIK-VINKOVCI plus d.o.o., Matije Gupca 130, 32100 Vinkovci, OIB 16730830330 (dalje u tekstu: PIK-VINKOVCI) određuje stav prema zaštiti osobnih podataka i privatnosti, definira pravila postupanja s osobnim podacima i daje punu podršku sustavu upravljanja osobnim podacima sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka EU 2016/679 (GDPR) i drugim primjenjivim propisima iz područja zaštite osobnih podatka i informacijske sigurnosti.

PIK-VINKOVCI  u svom poslovanju, odnosu sa zaposlenicima,  poslovnim partnerima, kandidatima, posjetiteljima i sl. promiče i poštuje privatnosti i zaštitu osobnih podataka te osigurava najvišu razinu informacijske sigurnosti provodeći ovu Politiku zaštite podataka kao zajednički kodeks ponašanja unutar Društva.

Politika je dostupna svim zaposlenicima i drugim ispitanicima te zainteresiranim trećim stranama na mrežnim stranicama Društva. Buduće izmjene ili dopune ovo Politike biti će pravovremeno najavljene i objavljene.

NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

PIK-VINKOVCI  usvojio  je i provodi sljedeća načela pri prikupljanju, obradi i pohrani osobnih podataka:

Zakonitost, poštenost i transparentnost

Osobni podaci obrađuju se isključivo kada za to postoji primjerena pravna osnova (npr. ugovorni odnos, privola ispitanika, zakonska obveza ili legitimni interes PIK-VINKOVCI).
Prilikom prikupljanja podataka i kroz cijeli postupak obrade ispitanicima su dostupne sve bitne informacije o obradi osobnih podataka i njihovim pravima, a pružene su jasnim i jednostavnim jezikom. 

 

Ograničenje svrhe
Osobni podaci prikupljaju se za jasno definirane legitimne svrhe obrade i ne obrađuju se u svrhe koje nisu podudarne s prvotno određenom svrhom. PIK-VINKOVCI transparentno navodi za što će se koristiti prikupljeni podaci, te ograničava procese obrade osobnih podataka na one koji su nužni za ostvarenje svrhe obrade. 

 

Smanjenje količine podataka

Prilikom prikupljanja osobnih podataka PIK-VINKOVCI se ograničava samo na ono što je nužno, primjereno i relevantno za ostvarenje svrhe obrade osobnih podataka. 

 

Ograničenje pohrane

Osobni podaci čuvaju se u obliku koji omogućava identifikaciju ispitanika ne dulje no što je to potrebno za ostvarenje svrhe obrade. Po ostvarenju svrhe obrade i zakonskih uvjeta PIK-VINKOVCI će izbrisati ili anonimizirati osobne podatke. 

 

Točnost
PIK-VINKOVCI osigurava točnost i ažurnost osobnih podataka za čitavo vrijeme obrade. Netočni ili nepotpuni podaci biti će pravovremeno ažurirani ili izbrisani ukoliko nije moguće osigurati točnost podataka.

 

Cjelovitost i povjerljivost

PIK-VINKOVCI poduzima primjerene tehničke i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja osobnih podataka. Razina zaštite i vrsta primijenjenih mjera temelje se na procijeni rizika pojedinog postupka obrade na prava i slobode ispitanika.

 

Tehnička i integrirana zaštita osobnih podataka
Prilikom dizajniranja novih, te pri promjeni ili proširenju postojećih sustava i procesa obrade osobnih podataka, PIK-VINKOVCI primjenjuje ovu Politiku uzimajući pri tom u obzir najnovija dostignuća, trošak provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike za prava i slobode pojedinaca koji proizlaze iz obrade podataka.

 

Pouzdanost
U postupcima obrade osobnih podataka PIK-VINKOVCI osigurava odgovarajuće zapise i druge dokaze pomoću kojih se u svakom trenutku može utvrditi pouzdanost i usklađenost obrada s gore navedenim načelima.

 

PRAVA ISPITANIKA

Ovisno o pravnoj osnovi i načinu obrade osobnih podataka ispitanici mogu ostvariti sljedeća prava u obradama koje provodi PIK-VINKOVCI:

 

  • Pravo na pristup podacima i informacijama o obradi podataka, uključujući i kopiju osobnih podataka;
  • Pravo na ispravak podataka;
  • Pravo na brisanje podataka;
  • Pravo na ograničavanje obrade;
  • Pravo na prijenos podataka;
  • Pravo na prigovor (kada se obrada temelji na legitimnom interesu PIK-VINKOVCI)

 

Svoja prava ispitanici mogu ostvariti slanjem zahtjeva na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Neovisno o svrsi i pravnoj osnovi obrade, svi ispitanici uvijek mogu uložiti i pritužbu nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama  biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

 

Datum zadnje izmjene: 02.11.2021. godine