Poslovanje društva organizirano je kroz profitne centre i to:

PC

Industrija


PC

Proizvodnja (povrtlarstvo, ratarstvo i stočarstvo)


PC

Ravni Kotari

te kroz funkcije podrške:

  • Uprava
  • Služba financija i računovodstva
  • Služba komercijalnih poslova
  • Služba centralnog održavanja
  • Služba ljudskih resursa i pravnih poslova
  • Služba sustava upravljanja
  • Služba održavanja
Osnovna djelatnost tvrtke je primarna proizvodnja ratarskih i povrtlarskih kultura, prerada, sušenje i skladištenje žitarica i uljarica, dorada sjemenskog materijala, proizvodnja industrijskog bilja, skladištenje, prerada i pakiranje voća i povrća, te stočarska proizvodnja.

Primarna ratarska i povrtlarska proizvodnja raspolaže s prvoklasnim oranicama na oko 5000 ha zemlje u klimatskom području koje je idealno za primarnu ratarsku i povrtlarsku proizvodnju.

Prema skladišnim kapacitetima od ukupno 86.800 tona i kapacitetima za prijem robe u silose i sušenje tvrtka se ubraja među najveće u Republici Hrvatskoj.

Na području Lipovca na oko 500 ha zemlje uzgajaju se povrtlarske kulture koje su pod sustavima navodnjavanja BK kišna krila i tifoni. Unutar ekonomskog dvorišta nalaze se značajni skladišni kapaciteti za povrće, posebno za luk i krumpir – paletno skladište kapaciteta 5.500 t i podno skladište 6.500 tona sa hladnjačom kapaciteta 750 tona. Kapacitet pakirnice je oko 100 t/dan. U upravnoj zgradi dio objekta je prenamijenjan za liniju za guljenje, hlađenje, sjeckanje i vakumiranje luka kapaciteta 19.2 t/dan.

Proizvodnja povrtlarskih kultura se vodi i kroz izdvojenu lokaciju u općini Sv. Filip Jakov gdje na oko 200 ha uzgajamo uobičajene povrtlarske kulture: luk i krumpir,kelj, kupus, poriluk, i lubenicu. Po berbi/vađenju, proizvodi se prevoze do otkupnog centra u Polači, koji raspolaže sa hladnjačama i pakirnicom, te osim vlastitih proizvoda primaju voće i povrće kooperanata. U sklopu PC Ravni Kotari nalazi se i otkupni centar Kaštela u blizini Trogira.


Primarna stočarska proizvodnja odvija se na tri reprodukcijske svinjogojske farme (Andrijaševci 1, Andrijaševci 2 i Čeretinci) te na jednoj farmi za tov junadi – Zvirinac.

Uvođenjem novih tehnologija u proizvodnju želimo svakodnevno zadovoljavati potrebe ljudi za kvalitetnom hranom na tržištu Hrvatske i šire regije.

PROIZVODI PRIMARNE RATARSKE I POVRTLARSKE PROIZVODNJE:

ŽITARICE
Pšenica 
Kukuruz 
Ječam 
Kukuruz kokičar 

USLUGE

- Sušenje žitarica i uljarica
- Skladištenje žitarica i uljarica

STOČARSKI PROIZVODI

- Prasad za tov
- Tovna junad