NATRAG NA VRH

RATARSTVO

PC RATARSTVO OBRAĐUJE 4400 ha POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA. Ratarske kulture koje se uzgajaju na navedenim površinama su: ozima pšenica, ozimi ječam, suncokret, soja, šećerna repa i kukuruz. Od navedenih kultura za potrebe sjemenarstva PIK-VINKOVCI plus d.o.o. i kooperacije uzgajaju se određene sorte sjemenskih pšenica, ječmova i soje. Kukuruz se proizvodi namjenski za potrebe stočne hrane farmi u Fortenova grupi.

ŠEĆERNA REPA
70t/ha
KUKURUZ
10t/ha
PŠENICA
7,5t/ha
JEČAM
7,5t/ha
SUNCOKRET
4t/ha
SOJA
3,5t/ha

POVRTLARSTVO

PIK Vinkovci kao nositelj povrtlarske proizvodnje Agrokor koncerna je najveći proizvođač i prerađivač povrća u Republici Hrvatskoj. Povrtlarska proizvodnja odvija se na oko 1.500 ha poljoprivrednog zemljišta.U sklopu PC Povrtlarstva proizvodimo, skladištimo i pakiramo: luk, krumpir, mrkvu, brokulu, cvjetaču, kupus, peršin, češnjak, lubenicu i dr. povrće i voće. Za potrebe industrije povrća proizvodimo: grašak, kukuruz šećerac, grah, mrkvu luk i krumpir.

GRAŠAK
6t/ha
LUK
60t/ha
GRAH
4,5t/ha
LUBENICA
53t/ha
CVJETAČA
25t/ha
KUKURUZ ŠEĆ.
18t/ha

SVINJOGOJSTVO

Svinjogojska proizvodnja je orijentirana na proizvodnju prasadi za tov, a nalazi se na tri farmske lokacije (farma Andrijaševci 1, farma Andrijaševci 2 i farma Čeretinci) ukupnog kapaciteta oko 4 000 krmača i godišnje proizvodnje 105 000 prasadi.

Farme Andrijaševci 2 i Čeretinci su novo izgrađene farme čiju je izgradnju sufinancirala Republika Hrvatska, a puštene su u proizvodnju krajem 2008. godine (Andrijaševci 2) i početkom 2009. godine (Čeretinci). Na farmi Andrijaševci 1 je tijekom 2008. i 2009. godine napravljena rekonstrukcija postojeće farme i krajem 2009 godine proizvodnja je ponovno pokrenuta. Nakon katastrofalnog požara koji se dogodio na farmi Andrijaševci 2 u ljeto 2018. godine ista je rekonstruirana u proljeće 2019. te je proizvodnja ponovo pokrenuta. Na farmi je modernizirana i poboljšana ventilacija te boksovi i hranilice za krmače i prasad u odnosu na prijašnje stanje.

U svinjogojskoj proizvodnji primjenjuje se najsuvremenija tehnologija koju provode, upravljaju i kontroliraju visoko osposobljenih i educirani djelatnici. Proizvodnja je bazirana je na PIC (Pig Improvement Company) hibridnom uzgojnom programu.

godišnja proizvodnja

105.000

prasadi

TOV JUNADI

Govedarska proizvodnja je locirana na farmi za tov junadi Zvirinac. Kapacitet farme je 1200 tovne junadi s godišnjom proizvodnjom 1400 junadi. Tijekom 2007. godine farma je rekonstruirana i svi objekti su novoizgrađeni. Koncentrirana krmiva dobavljaju se iz Tvornice Stočne Hrane – Darda, dok se voluminozna krmiva proizvode se na vlastitim površinama.

godišnja proizvodnja

1400

junadi