Povijesni razvoj

PIK Vinkovci d.d. osnovan je 1962. godine, te uz manje izmjene pravnih oblika u takvom sustavu posluje do 1994. godine kada ulazi u sastav Koncerna Agrokor. Od tada pa do danas konstantno širi svoju proizvodnju i po obimu i po djelatnostima kupovinom novih poduzeća.

Ovako formiran PIK Vinkovci se bavi primarnom ratarskom i povrtlarskom proizvodnjom na cca 6.000 ha poljoprivrednog zemljišta, sušenjem i skladištenjem žitarica i uljarica, meljavom pšenice i kukuruza u svojim mlinarskim kapacitetima, te svinjogojstvom i tovom junadi. Osim navedenih djelatnosti, PIK Vinkovci ima registriranu i trgovačku djelatnost u sklopu koje se bavi i kupovinom i prodajom roba.

Ostvarena proizvodnja uvjetovana je prvenstveno raspoloživim kapacitetima, vremenskim prilikama, kao i stanjem na samome tržištu gore navedenih roba.

Tijekom 2007. PIK Vinkovci kupio je tvrtku Solanum d. o.o. koja mijenja ime u Lipovac d.o.o., a krajem 2009. godine pripojena je u PIK Vinkovci, te na taj način postala novi profitni centar PIK-a Vinkovci koji se bavi skladištenjem i pakiranjem povrća.

Od 2009. godine PIK Vinkovci na području Sv. Filip i Jakov obrađuje cca 200 ha zemlje.