Podaci o tvrtki

Tvrtka: PIK-VINKOVCI dioničko društvo za poljoprivrednu proizvodnju, prehrambenu industriju i promet
Skraćeni naziv: PIK-Vinkovci d.d.
Sjedište i adresa: Vinkovci, Matije Gupca 130
Osnovna djelatnost: 01.11 Uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada
Pravni oblik: Dioničko društvo
Direktor: Vladimir Džaja, dipl.ing.
OIB 17774531631
Matični broj (MB): 3315193
Matični broj subjekta (MBS): 030001628
Registarski sud: Trgovački sud u Osijeku
Temeljni kapital Društva: 126.890.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti
Ukupan broj dionica: 317.255 dionica
Nominalna vrijednost dionice: 400,00 kuna
Trgovanje dionicom: Dionice redovne (PIVK-R-A) uvrštene su u kotaciju Zagrebačke burze
Žiro račun:
Banka:
IBAN – HR69 2481 0001 1200 2352 7
SWIFT – KREZHR2X
Kreditna banka Zagreb, Ulica grada Vukovara 74, 10000 Zagreb
Žiro račun:
Banka:
IBAN – HR51 2360 0001 1013 5180 8
SWIFT – ZABAHR2X
Zagrebačka banka, Paromlinska 2, 10000 Zagreb
Žiro račun:
Banka:
IBAN – HR02 2402 0061 1006 3231 7
SWIFT – ESBCHR22
Erste&steiermarkische bank d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka
Članovi uprave: Vladimir Džaja
Predsjednik Nadzornog odbora: Ivica Tomljenović