Kvaliteta i okoliš

 Tvrtka PIK-VINKOVCI plus d.o.o. ima uspostavljen sustav upravljanja:

  • Kvalitetom kroz normu HRN EN ISO 9001:2008,
  • Zaštitom okoliša kroz normu HRN EN ISO 14001:2004,
  • Sigurnošću prehrambenih proizvoda kroz HACCP,
  • Zaštitom zdravlja i sigurnosti kroz normu OHSAS 18001:2007,
  • Sigurnom i održivom poljoprivrednom proizvodnjom kroz GlobalG.A.P.
  • ISCC Direktiva
  • Danube Soya

 

Poslovna politika PIK-VINKOVCI plus d.o.o. temelji se na proizvodnji visokokvalitetnih i zdravstveno ispravnih proizvoda primjenom sustava upravljanja kvalitetom, sigurnosti hrane te sigurnom i održivom proizvodnjom pritom vodeći računa o zaštiti okoliša, i zaštiti zdravlja i sigurnosti svojih djelatnika.

S obzirom da je tvrtka jedna od većih gospodarstvenika u proizvodnji hrane na području Vukovarsko srijemske županije, misija nam je i moralna obaveza daljnje gospodarske uspjehe, nove spoznaje i razvoj tehnologije ostvarivati kroz učinkovitu zaštitu okoliša u skladu sa načelima održivog razvoja.

Temeljno načelo djelovanja u društvu je stavljanje kupca naših proizvoda u centar procesnih aktivnosti. Iz tog su razloga zaposlenici na svim razinama uključeni u Integrirani sustav na način da su u svom krugu djelovanja odgovorni za kvalitetu rada.

Uspostava, održavanje i poboljšanje naših sustava kvalitete, dobre poljoprivredne prakse, zaštite okoliša i zaštite zdravlja i sigurnosti temelji se na poštivanju zakonskih i ostalih zahtjeva, u skladu je s odrednicama međunarodnih normi ISO 9001:2008, GlobalGAP,  ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007; i odrednicama IPPC direktive te Danube soya.

Kontinuiranom izobrazbom djelatnika i dizanjem osviještenosti o važnosti očuvanja prirode i okoliša, prenosimo znanja i na sve ostale zainteresirane strane (dobavljači, partneri, lokalna zajednica…) te vlastitim ponašanjem nastojimo biti primjer i putokaz u očuvanju prirode i okoliša.