Financijska izvješća

PIK-VINKOVCI plus d.o.o je u stopostotnom vlasništvu Fortenova Grupa d.d.

Unatoč vrlo složenim problemima u agraru uspjeli smo ostvariti planirane prihode, te ih i premašiti. Rezultat je to stalnih napora u postizanju racionalizacije i novih ulaganja u tehniku, a ponajviše u ljude. Cilj nam je dalje povećanje ukupnih prihoda što bi uz stalnu racionalizaciju povećalo i dobit Društva.

Zajedničkim djelovanjem unutar Koncerna i novim investicijama želimo povećati svoje učešće u ukupnoj proizvodnji i prodaji proizvoda iz naše proizvodne palete u Republici Hrvatskoj, te iskoračiti na tržište susjednih država. U nekim proizvodima kao npr. proizvodnja šećerne repe već postižemo vrhunske rezultate na državnoj razini i predstavljamo vodećeg proizvođača ove kulture. Ovakve rezultate namjeravamo ostvariti i u ostalim proizvodnjama.

Dokumenti

Informacije namijenjene investicijskoj javnosti vezane uz PIK Vinkovci d.d. koje se odnose na razdoblje prije datuma početka provedbe (1. travnja 2019.) nagodbe vjerovnika u postupku izvanredne uprave nad Agrokor d.d. i njegovim ovisnim i povezanim društvima, mogu se pronaći na stranicama Agrokora d.d.