O nama

PIK Vinkovci je trgovačko društvo sa sjedištem u Vinkovcima, osnovano je 1962. godine, a u sustav Agrokora ulazi 1994. godine.

Poslovanje društva organizirano je kroz profitne centre i to:

  • PC Industrija,
  • PC Povrtlarstvo,
  • PC Ratarstvo i stočarstvo,
  • PC Ravni Kotari

te kroz funkcije podrške:

  • Uprava,
  • Služba financija i računovodstva,
  • Služba prodaje, nabave i centralnog skladištenja i
  • Služba ljudskih resursa, pravnih i općih poslova.

Osnovna djelatnost tvrtke je primarna proizvodnja ratarskih i povrtlarskih kultura, prerada, sušenje i skladištenje žitarica i uljarica, dorada sjemenskog materijala, proizvodnja industrijskog bilja, skladištenje,  prerada i pakiranje voća i povrća, te stočarska proizvodnja.

Primarna ratarska i povrtlarska proizvodnja raspolažu s prvoklasnim oranicama na oko 6000 ha zemlje u klimatskom području koje je idealno za primarnu ratarsku i povrtlarsku proizvodnju.

Prema skladišnim kapacitetima od ukupno 86.800 tona i kapacitetima za prijem robe u silose i sušenje tvrtka se ubraja među najveće u Republici Hrvatskoj.

Na području Lipovca na oko 500 ha zemlje uzgajaju se povrtlarske kulture koje su pod sustavima navodnjavanja BK kišna krila i tifoni. Unutar ekonomskog dvorišta nalaze se značajni skladišni kapaciteti za povrće, posebno za luk i krumpir –  paletno skladište kapaciteta 5.500 t i podno skladište 6.500 tona sa hladnjačom kapaciteta 750 tona. Kapacitet pakirnice je oko 100 t/dan. U upravnoj zgradi dio objekta je prenamijenjan za liniju za guljenje, hlađenje, sjeckanje i vakumiranje luka kapaciteta 19.2 t/dan.

Proizvodnja povrtlarskih kultura se vodi i kroz izdvojenu lokaciju u općini Sv. Filip Jakov kao poslovna jedinica u 100%-tnom vlasništvu PIK-a Vinkovci pod nazivom Eko Biograd d.o.o. na oko 200 ha. Uzgoj uobičajenih povrtlarskih kultura, luka i krumpira proširen je na kelj, kupus, poriluk, i lubenicu. Po berbi/vađenju, proizvodi se prevoze do otkupnog centra Polača koji je dio PC-a Ravni kotari, a raspolaže sa hladnjačama i pakirnicom koji osim vlastitih proizvoda primaju voće i povrće kooperanata. U sklopu PC Ravni Kotari nalazi se i otkupni centar Kašteli u blizini Trogira.

Uz Lipovac i Polaču, prijem povrtlarskih kultura sa vlastitih uzgojnih površina, ali i od kooperanata i dobavljača odvija se na lokaciji Vinka smještenoj na Vinkovačkoj obilaznici gdje je PIK unajmio prostore. Proizvodi se zaprimaju, skladište, a po narudžbi kupaca, dorađuju na linijama guljenja/sjeckanja, blanširanja i brzog smrzavanja. Smrznuti se proizvodi skladište do vremena isporuke kad se pakiraju po pojedinačnoj vrsti ili kao mješavina voća ili povrća.

Primarna stočarska proizvodnja odvija se na tri reprodukcijske svinjogojske farme (Andrijaševci 1, Andrijaševci 2 i Čeretinci) te na jednoj farmi za tov junadi – Zvirinac.

Uvođenjem novih tehnologija u proizvodnju želimo svakodnevno zadovoljavati potrebe ljudi za kvalitetnom hranom na tržištu Hrvatske i šire regije.

Djelatnost društva :

 Proizvodi primarne ratarske i povrtlarske proizvodnje:

– Žitarice (Pšenica, kukuruz, ječam)

– Uljarice (Suncokret, soja)

– Industrijsko bilje (Šećerna repa)

– Sjemenska proizvodnja (Sjemenski kukuruz, sjemenska pšenica….)

– Povrće (Crveni luk, krumpir, celer, mrkva, poriluk, kupus, kelj…. )

 

Usluge:

– Sušenje i skladištenje žitarica i uljarica

 

Stočarski proizvodi:

– Prasad za tov

– Tovna junad

Dorađeni i prerađeni poljoprivredni proizvodi:

– Guljenje, hlađenje, sjeckanje i vakumiranje luka

– Brzo smrznuto voće (višnja, šljiva)

– Brzo smrznuto povrće (mrkva, grašak, krumpir, cvjetača, brokula…)

– Koncentrat jabuke