NATRAG NA VRH

Prema skladišnim kapacitetima od ukupno 86.800 tona i kapacitetima za prijem robe u silose i sušenje tvrtka se ubraja među najveće u Republici Hrvatskoj.

Poslovanje društva organizirano je kroz profitne centre i to:

PC

Industrija


PC

Proizvodnja (povrtlarstvo, ratarstvo i stočarstvo)


PC

Trading


PC

Ravni Kotari

te kroz funkcije podrške:

 • Uprava
 • Služba financija i računovodstva
 • Služba komercijalnih poslova
 • Služba centralnog održavanj
 • Služba ljudskih resursa i pravnih poslova

Osnovna djelatnost tvrtke je primarna proizvodnja ratarskih i povrtlarskih kultura, prerada, sušenje i skladištenje žitarica i uljarica, dorada sjemenskog materijala, proizvodnja industrijskog bilja, skladištenje, prerada i pakiranje voća i povrća, te stočarska proizvodnja.

Primarna ratarska i povrtlarska proizvodnja raspolaže s prvoklasnim oranicama na oko 6000 ha zemlje u klimatskom području koje je idealno za primarnu ratarsku i povrtlarsku proizvodnju.

Prema skladišnim kapacitetima od ukupno 86.800 tona i kapacitetima za prijem robe u silose i sušenje tvrtka se ubraja među najveće u Republici Hrvatskoj.

Na području Lipovca na oko 500 ha zemlje uzgajaju se povrtlarske kulture koje su pod sustavima navodnjavanja BK kišna krila i tifoni. Unutar ekonomskog dvorišta nalaze se značajni skladišni kapaciteti za povrće, posebno za luk i krumpir – paletno skladište kapaciteta 5.500 t i podno skladište 6.500 tona sa hladnjačom kapaciteta 750 tona. Kapacitet pakirnice je oko 100 t/dan. U upravnoj zgradi dio objekta je prenamijenjan za liniju za guljenje, hlađenje, sjeckanje i vakumiranje luka kapaciteta 19.2 t/dan.

Proizvodnja povrtlarskih kultura se vodi i kroz izdvojenu lokaciju u općini Sv. Filip Jakov gdje na oko 200 ha uzgajamo uobičajene povrtlarske kulture: luk i krumpir,kelj, kupus, poriluk, i lubenicu. Po berbi/vađenju, proizvodi se prevoze do otkupnog centra u Polači, koji raspolaže sa hladnjačama i pakirnicom, te osim vlastitih proizvoda primaju voće i povrće kooperanata. U sklopu PC Ravni Kotari nalazi se i otkupni centar Kaštela u blizini Trogira.

Uz Lipovac i Polaču, prijem povrtlarskih kultura sa vlastitih uzgojnih površina, ali i od kooperanata i dobavljača odvija se na lokaciji Vinka smještenoj na Vinkovačkoj obilaznici. Proizvodi se zaprimaju, skladište, a po narudžbi kupaca, dorađuju na linijama guljenja/sjeckanja, blanširanja i brzog smrzavanja. Smrznuti se proizvodi skladište do vremena isporuke kad se pakiraju po pojedinačnoj vrsti ili kao mješavina voća ili povrća.

Primarna stočarska proizvodnja odvija se na tri reprodukcijske svinjogojske farme (Andrijaševci 1, Andrijaševci 2 i Čeretinci) te na jednoj farmi za tov junadi – Zvirinac.

Uvođenjem novih tehnologija u proizvodnju želimo svakodnevno zadovoljavati potrebe ljudi za kvalitetnom hranom na tržištu Hrvatske i šire regije.

PROIZVODI PRIMARNE RATARSKE I POVRTLARSKE PROIZVODNJE:

ŽitaricePšenicaKukuruz Ječam

UljariceSuncokretSoja

Industrijsko biljeŠećerna repa

Sjemenska proizvodnjaSjemenski kukuruzSjemenska pšenica

PovrćeCrveni lukGrašak Šećerni kukuruzCvjetačaPoriluk KupusKelj

Usluge

see more see more
 • Sušenje žitarica i uljarica
 • Skladištenje žitarica i uljarica

Stočarski proizvodi

see more see more
 • Prasad za tov
 • Tovna junad

Dorađeni i prerađeni poljoprivredni proizvodi

see more see more
 • Guljenje, hlađenje, sjeckanje i vakimiranje luka
 • Brzo smrznuto voće (višnja, šljiva)
 • Brzo smrznuto povrće (mrkva, grašak, krumpir, cvjetača, brokula ...)