Djelatnosti

Ratarstvo

PC Ratarstvo obrađuje 4400 ha poljoprivrednog zemljišta.

Ratarske kulture koje se uzgajaju na navedenim površinama su: pšenica, ozimi ječam, suncokret, soja, šećerna repa i kukuruz.

Od navedenih kultura za potrebe sjemenarstva PIK-a VINKOVCI plus d.o.o. i kooperacije uzgajaju se određene sorte sjemenskih pšenica, ozimih ječmova i soje.

Kukuruz se proizvodi namjenski za potrebe stočne hrane farmi u Fortenova grupi.
Od 2011. ratarska proizvodnja je u sustavu integrirane proizvodnje.

Stočarstvo

Svinjogojska proizvodnja PIK-VINKOVCI plus

Svinjogojska proizvodnja je orijentirana na proizvodnju prasadi za tov, a nalazi se na tri farmske lokacije (farma Andrijaševci 1, farma Andrijaševci 2 i farma Čeretinci) ukupnog kapaciteta 3800 krmača i godišnje proizvodnje 105 000 prasadi.

Farme Andrijaševci 2 i Čeretinci su novo izgrađene farme čiju je izgradnju sufinancirala Republika Hrvatska, a puštene su u proizvodnju krajem 2008. godine (Andrijaševci 2) i početkom 2009. godine (Čeretinci). Na farmi Andrijaševci 1 je tijekom 2008. i 2009. godine napravljena rekonstrukcija postojeće farme i krajem 2009 godine proizvodnja je ponovno pokrenuta.

U svinjogojskoj proizvodnji primjenjuje se najsuvremenija tehnologija koju provode, upravljaju i kontroliraju visoko osposobljenih i educirani djelatnici. Proizvodnja je bazirana je na PIC (Pig Improvement Company) hibridnom uzgojnom programu.

Kompanija PIK-VINKOVCI plus je 16. ožujka 2016. godine dobila suglasnost Ministarstva poljoprivrede (KLASA: UP/I-320-08/16-01/08; URBROJ: 525-07/0564-16-2) za bavljenje proizvodnjom uzgojno valjanih hibridnih životinja kao uzgojno društvo.

Govedarska proizvodnja PIK-VINKOVCI plus

Govedarska proizvodnja je locirana na farmi za tov junadi Zvirinac. Kapacitet farme je 1200 tovne junadi s godišnjom proizvodnjom 1400 junadi. Tijekom 2007. godine farma je rekonstruirana i svi objekti su novoizgrađeni.

Koncentrirana krmiva dobavljaju se iz Tvornice Stočne Hrane – Darda, dok se voluminozna krmiva proizvode se na vlastitim površinama.

Povrtlarstvo

PIK-VINKOVCI plus kao nositelj povrtlarske proizvodnje Fortenova grupa koncerna je najveći proizvođač i prerađivač povrća u Republici Hrvatskoj. Povrtlarska proizvodnja odvija se na oko 1.500 ha poljoprivrednog zemljišta.

U sklopu PC Povrtlarstva proizvodimo, skladištimo i pakiramo: luk, krumpir, mrkvu, brokulu, cvjetaču, kupus, peršin, češnjak, lubenicu i dr. povrće i voće.

Za potrebe industrije povrća proizvodimo: grašak, kukuruz šećerac, grah, mrkvu luk i krumpir.

Silosno poslovanje i sjemenarstvo

Silosi se nalaze u industrijskom krugu PIK-a VINKOVCI plus, što uz ostale objekte i postrojenja na toj lokaciju čini cjelinu koja omogućava adekvatan prijem, pripremu za skladištenje, skladištenje i otpremu robe. U sklopu silosa funkcionira pogon za doradu i pakiranje sjemenske robe. Dnevni kapacitet prijema robe u silos je 6.000 tona na četiri prijemna mjesta. Instalirane su dvije direktne i jedna indirektna sušara ukupnog kapaciteta 130 tona na sat. Ukupni skladišni kapaciteti u tri silosa i dva podna skladišta su cca. 90.000t. Ukupni kapacitet proizvodnje sjemenske robe je 8.000 tona godišnje.

U sklopu silosnog poslovanja nudimo usluge prijema, sušenja i skladištenja robe u silosima i podnim skladištima. Doradom sjemenske robe proizvodimo sjeme pšenice, ječma, zobi, soje, heljde i kukuruza te gotovi proizvod kukuruz kokičar spreman za pripremu u domaćinstvima.

Prerada voća i povrća

PIK-VINKOVCI plus kao nositelj povrtlarske proizvodnje Fortenova grupa koncerna je najveći proizvođač i prerađivač povrća u Republici Hrvatskoj. Prerada voća i povrća vrši se u pogonima poduzeća Vinka plus d.o.o. u Vinkovcima. Povrće se uglavnom prerađuje u smrznute proizvode dok se od voća proizvode koncentrati voćnih sokova, voćne kaše i rollend voća. Trenutni kapacitet proizvodnje je 15.000 tona godišnje različitih proizvoda povrća i voća. Kako se proizvodi kapaciteti konstantno povećavaju, očekujemo da ćemo kroz par godina tržištu moći ponuditi do 25.000 tona proizvoda godišnje.